Es vēl neesmu pamodusies no sapņa, ko piedzīvoju 17.07. Tā viennozīmīgi bija pati labākā diena manā mūžā, kas bija piepildīta ar ticību, laimi un mīlestību. Mēs smaidījām un visi smaidīja, tāpēc arī pēc vistrakākā negaisa mums visiem uzsmaidīja saule un šī diena bija brīnišķīga.

Es ļoti vēlos pateikt paldies tiem cilvēkiem, kurus es redzēju pirmo vai gandrīz pirmo reizi savā dzīvē, bet viņi deva ļoti lielu ieguldījumu mūsu īpašajā dienā. Es uzskatu, ka šie cilvēki viennozīmīgi ir pelnījuši atzinību no manas un mana vīra kunga puses. Mums tiešām ir ļoti paveicies, jo viņi paveica savu uzdevumu tik lieliski un ar tādu mīlestību pret savu darbu, ka mēs nevaram neveltīt šo ierakstu tieši viņiem. Vistalantīgākie video operatori Jelena Novikova un Aleksandrs Novikovs, liels paldies jums par padarīto darbu.

17.07.2015